Testimonials FAQ Photo Gallery Contact Us Mail to Friend
Home Director Training Seminars & events News Join IOD IOD Members Awards Publications IOD Shop About IOD
4/Mar/2022
Community of Practices

เตรียมพร้อมรับ “ประสบการณ์ใหม่”...ที่ให้ได้มากกว่า “การเรียนรู้” กับ IOD Community of Practices ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

 

IOD Community of Practices กับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง “กรรมการ” กับ Subject Matter Expert และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ “สนุก” ...“ลงลึก” ...และ “ใกล้ชิด” กว่าที่เคย
ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้ 

เตรียมพบกับ IOD Community of Practices ใน 3 Area สำคัญ...ซึ่งล้วนแต่เป็นประเด็นที่ ในนาทีนี้...ไม่มีใครไม่พูดถึง ได้แก่ 
1. Sustainability Community
2. Technology & Innovation Community
3. Business Transformation Community
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 3 Community ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้
พร้อมแล้วหรือยัง ?....สำหรับ IOD Community of Practices ด้าน Technology & Innovation ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าด้วยความท้าทายในการออกจาก Comfort Zone ทางธุรกิจ เพื่อมองหา “New S-curve” ผ่านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับรับมือกับ Business Disruption ในโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

โดย IOD ได้รับความร่วมมือจาก คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-Founder & CEO แห่ง Techsauce Media ผู้บุกเบิกการสร้าง Startup Ecosystem ในประเทศไทย ที่ได้ให้เกิยรติเป็นประธานของ Community ...ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Community ดังกล่าว ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

พร้อมแล้วหรือยัง ?....สำหรับ IOD Community of Practices ด้าน Sustainability ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน “ความยั่งยืนทางธุรกิจ” ที่จะมาเปิดมุมมองกรรมการให้เข้าใจแนวปฎิบัติ เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเหตุผลสำคัญว่าทำไม ...องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมดูแลให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจ

โดย IOD ได้รับความร่วมมือจาก คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TCMC) ที่ได้ให้เกิยรติเป็นประธานของ Community ...ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Community ดังกล่าว ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

 พร้อมแล้วหรือยัง ?....สำหรับ IOD Community of Practices ด้าน Business Transformation ที่จะมาเปิดมุมมองของกรรมการให้เข้าใจ “ธุรกิจ” ของตัวเองได้ลึกซึ้งกว่าเคย พร้อมไขข้อสงสัยและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์... จะใช้วิธี Transform แบบใด ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย IOD ได้รับความร่วมมือจาก ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder & CEO แห่ง ADGES ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาผู้บริหาร ที่ได้ให้เกิยรติเป็นประธานของ Community ...ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Community ดังกล่าว ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

 

เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ นักคิด นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่าด้วยความท้าทายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในโลกยุคใหม่ ได้ที่ IOD Community of Practices ด้าน Technology & Innovation ...นำโดยคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-Founder & CEO แห่ง Techsauce Media (ในฐานะประธานของ Community) ร่วมกับ

·      ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Sea Group

·      ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics และกรรมการผู้จัดการสถาบันอนาคตไทยศึกษา

·      คุณพรทิพย์ กองชุน Chief Growth Officer แห่ง Jitta สตาร์ตอัพชั้นนำด้านการลงทุน

·      คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO แห่ง LUKKID และผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking

·      คุณชลธิชา แสงพันธุ์ CEO & Co-founder แห่ง Analytist ผู้เชี่ยวชาญการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล

·      คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ Partner แห่ง Looloo Technology บริษัทซอฟท์แวร์ทางด้าน Deep Tech

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Technology & Innovation Community ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ นักคิด นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะมาแลกเปลี่ยนและเปิดมุมมองกรรมการให้เข้าใจแนวปฎิบัติ เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ได้ที่ IOD Community of Practices ด้าน Sustainability ...นำโดย คุณปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (ในฐานะประธานของ Community) ร่วมกับ

·      คุณชมพรรณ กุลนิเทศ Head of Sustainability แห่ง Minor International

·      คุณบรรณา เลิศบรรณพงษ์ Owner Representative แห่ง Millennium Hilton Bangkok

·      คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน Chief Sustainability Officer แห่ง S&P Syndicate

·      Dr. Darian McBain Chief Sustainability Officer แห่ง Monetary Authority of Singapore

·      Mr. Bruce Bromley Chief Financial Officer & Deputy CEO แห่ง Soneva

 

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Sustainability Community ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้

เตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ นักคิด นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาเปิดมุมมองของกรรมการให้เข้าใจความหมายของคำว่า “พลิกโฉมธุรกิจ” ได้ลึกซึ้งกว่าเคย ได้ที่  IOD Community of Practices ด้าน Business Transformation ...นำโดย ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ Founder & CEO แห่ง ADGES (ในฐานะประธานของ Community) ร่วมกับ

·      คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) แห่ง True Corporation

·      คุณวรวัจน์ สุวคนธ์ Head of SCB Academy แห่ง Siam Commercial Bank

·      ดร. ธนา สราญเวทย์พันธุ์ ผจก.อาวุโส สังกัด ผช.กก.ผจญ. สายงานธุรกิจใหม่ แห่ง PTTEP / AI & Robotics Ventures

·      คุณอครินทร์ ภูรีสิทธ์ Head of People Group แห่ง Central Pattana

·      Dr. Tomas Koch Managing Director แห่ง TK & Partners

·      คุณปฐมา จันทรักษ์ Managing Director แห่ง Accenture ประเทศไทย

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจจาก Business Transformation Community ได้ที่นี่ ...เร็วๆ นี้ 

News Previous Next
 
Terms of Use | Privacy Statement | Site Map | Share to
Copyright © 2010 Thai Institute Of Directors. Site by Redlab
Our
Sponsors
SCBx BBL IVL Kbank BCP CPF GSB GPSC IRPC PTT PTTEP PTTGC PTTOR SCG Singha Tisco TOP
Our
Partners
CAC SET SEC OECD CNBC CG THailand